Vacature Commissarissen

Commissarissen in Schiphol

Delen:

Lid Raad van Commissarissen RAV Kennemerland

Kennemerland / fulltime

(RAV) Kennemerland is op zoek naar twee leden voor de Raad van Commissarissen (RvC), met respectievelijk een zorgprofiel en een financieel profiel.

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Kennemerland is op zoek naar twee leden voor de Raad van Commissarissen (RvC), met respectievelijk een zorgprofiel en een financieel profiel. Deze posities komen beide vacant per 1 oktober 2024. De RvC van RAV Kennemerland bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter. Een lid treedt af per 1 oktober 2024, het andere lid treedt af per 1 mei 2025. De RvC bestaat derhalve tussen oktober 2024 en mei 2025 tijdelijk uit vier leden. Gezamenlijk beschikken de commissarissen over alle benodigde deskundigheid en kwaliteit om integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken binnen de organisatie.

Onze opgave
Onze RAV staat voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, waarbij de patiënt centraal staat en de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgprofessional, krijgt. Dan gaat het over Spoedhulp, de meldkamer ambulancezorg, hoogwaardige medische zorg ter plaatse en comfortabel vervoer. Maar ook hoogwaardige zorg bij inter- en intraklinische verplaatsingen en ten behoeve van de eerste lijn, VVT, en GGZ hebben onze focus.

Daarnaast hebben we een rol bij openbare veiligheid; Inzet en bijstand bij incidenten/calamiteiten, bij rampen en grootschalige crises en bij evenementen.
Ambulanceprofessionals houden tijdens de hulpverlening rekening met de (acute) hulpvraag van de patiënt, de leefomgeving en eventuele maatschappelijke ontwikkelingen. Dit alles doen we via een samenwerking die de (acute) zorgketen verbindt en versterkt en tevens de verbinding legt met de veiligheidsketen.
Dat bereiken we door een betrouwbare aanbieder van ambulancezorg te zijn en als coöperatieve RAV een sterke en actieve partnerrol in de (acute) zorgketen te nemen. Waar het kan innoveren wij en blijven wij onszelf verbeteren. Wij voeren onze taken op transparante wijze uit. RAV Kennemerland volgt de Governance Code Zorg.

Onze organisatie
Het verzorgingsgebied van RAV Kennemerland loopt van Uitgeest tot en met Lisserbroek en van Zandvoort tot en met Schiphol. De gemeenten binnen het verzorgingsgebied zijn Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Het gebied is zo'n 475 km2 groot en er wonen 587.000 mensen. De regio is langgerekt, aansluitend aan de Noordzee. De regio kent naast de luchthaven Schiphol ook zware industrie bij het Noordzeekanaalgebied, waaronder Tata Steel. Daardoor is het één van de meest risicovolle gebieden in Nederland. De regio huisvest tevens één van de drie brandwondencentra in Nederland, dat zich bevindt in Beverwijk. Ook kent het gebied twee ziekenhuizen met diverse locaties: het Spaarne Gasthuis en het Rode Kruis Ziekenhuis.

De ambulancezorg in dit gebied wordt verzorgd door de Coöperatieve Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland, waar drie partners deel van uitmaken. De partners -tevens de leden- zijn Veiligheidsregio / GGD Kennemerland, Witte Kruis en Ambulance Amsterdam De coöperatieleden zijn verantwoordelijk voor de ambulancezorg, inclusief de meldkamerfunctie. De meldkamer ambulancezorg Noord-Holland is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van RAV Kennemerland, RAV Noord-Holland Noord en RAV Zaanstreek-Waterland. Vanuit de drie organisaties is één directielid aangewezen om te fungeren als voorzitter van het bestuur van de coöperatie. De RvC fungeert als toezichthoudend orgaan van de coöperatie. Verder is er een Algemene Ledenvergadering (ALV), die alle bevoegdheden heeft die niet aan het bestuur of de RvC zijn opgedragen. Het bestuur en de RvC leggen verantwoording af aan die ALV.

Taken
De Raad van Commissarissen van de RAV houdt toezicht op het functioneren van het bestuur van de RAV en de algemene gang van zaken. De Raad adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd. De RvC heeft niet alleen een toezichthoudende en raadgevende rol, maar fungeert ook als klankbord voor het bestuur. Verder heeft de RvC een verantwoordelijkheid met betrekking tot de vaststelling van de begroting, beleidsplannen en (strategische) beslissingen van de coöperatie, waarbij het belang van RAV Kennemerland en haar (financiële) continuïteit centraal staat. De RvC wordt door het bestuur van de RAV geïnformeerd door middel van kwartaalrapportages en jaarverslagen. Tevens laat de RvC zich uitgebreid op de hoogte stellen van de uitkomsten en beoordelingen van contacten/ uitingen betreffende de RAV met de Zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN).

De RvC vergadert minimaal vier keer per jaar.

Functiespecifieke competenties
Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben voldoende affiniteit met de gezondheidszorg en hebben een brede maatschappelijke binding.
De commissarissen opereren ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch. De RvC is een afspiegeling van de coöperatie en bestaat derhalve uit een gemengde samenstelling van commissarissen met een publieke, dan wel private achtergrond. U heeft (bij voorkeur) bestuurlijke ervaring in de zorgsector en ervaring als toezichthouder. We zijn op zoek naar een commissaris met een zorgprofiel. Dat wil zeggen (bestuurlijke) ervaring in de (acute) zorgketen en indien mogelijk een medische achtergrond. Daarnaast zijn we op zoek naar een commissaris met een financieel- en bedrijfsvoeringsprofiel.

De RvC vindt voor zichzelf en voor de individuele leden tevens de volgende eigenschappen noodzakelijk:

  • Transparantie;
  • Bewustzijn van de eigen rolopvatting, afhankelijk van de situatie nabij- of meer op afstand van het bestuur van de Coöperatie;
  • Zelfreflectie;
  • Permanente ontwikkeling professionaliteit en deskundigheid.
  • Strategisch inzicht, integraal denkvermogen en een op dialoog gerichte stijl.

De onkostenvergoeding bedraagt € 4.681,02 per jaar.


Solliciteren
Solliciteer via www.werkenbijdevrk.nl op de vacature en voeg een actueel CV en een motivatiebrief in. De gesprekken zullen plaatsvinden op 12 juli 2024. Het streven is om in één ronde te komen tot een voordracht voor twee leden van de RvC. De ALV zal uiteindelijk de leden benoemen. De planning is om tot afronding van de procedure te komen vóór 1 september 2024.

Ben je er klaar voor?Functie:commissarissen
Startdatum:27-5-2024
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:HBO
Contracttype:Vast
Salaris:4681 – 4681
Uren per week:1 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Witte Kruis via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Hillegomkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de hillegomkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

  1. Vacatures hillegom
  2. Commissarissen Witte Kruis 27-05-2024

Bekijk ook andere vacatures